Anchor Bolt

Anchor Bolt

SMS Perkasa sebagai distributor Anchor Bolt, menyediakan berbagai Anchor Bolt dengan spesifikasi sebagai berikut :

  UKURAN ANCHOR BOLT

  UkuranHarga (Retail)
  Angker 1/2" x 200 x 70Hubungi kami
  Angker 1/2" x 250 x 70Hubungi kami
  Angker 1/2" x 300 x 70Hubungi kami
  Angker 1/2" x 350 x 70Hubungi kami
  Angker 1/2" x 400 x 80Hubungi kami
  Angker 1/2" x 450 x 80Hubungi kami
  Angker 1/2" x 500 x 100Hubungi kami
  Angker 1/2" x 600 x 100Hubungi kami
  Angker 1/2" x 700 x 100Hubungi kami
  Angker 5/8" x 250 x 70Hubungi kami
  Angker 5/8" x 300 x 70Hubungi kami
  Angker 5/8" x 350 x 70Hubungi kami
  Angker 5/8" x 400 x 80Hubungi kami
  Angker 5/8" x 450 x 80Hubungi kami
  Angker 5/8" x 500 x 100Hubungi kami
  Angker 5/8" x 600 x 100Hubungi kami
  Angker 5/8" x 700 x 100Hubungi kami
  Angker 5/8" x 800 x 100Hubungi kami
  Angker 5/8" x 900 x 100Hubungi kami
  Angker 5/8" x 1000 x 100Hubungi kami
  Angker 3/4" x 250 x 70Hubungi kami
  Angker 3/4" x 300 x 70Hubungi kami
  Angker 3/4" x 350 x 70Hubungi kami
  Angker 3/4" x 400 x 80Hubungi kami
  Angker 3/4" x 450 x 80Hubungi kami
  Angker 3/4" x 500 x 100Hubungi kami
  Angker 3/4" x 600 x 100Hubungi kami
  Angker 3/4" x 700 x 100Hubungi kami
  Angker 3/4" x 800 x 100Hubungi kami
  Angker 3/4" x 900 x 100Hubungi kami
  Angker 3/4" x 1000 x 100Hubungi kami
  Angker 7/8" x 300 x 70Hubungi kami
  Angker 7/8" x 350 x 70Hubungi kami
  Angker 7/8" x 400 x 80Hubungi kami
  Angker 7/8" x 450 x 80Hubungi kami
  Angker 7/8" x 500 x 100Hubungi kami
  Angker 7/8" x 600 x 100Hubungi kami
  Angker 7/8" x 700 x 100Hubungi kami
  Angker 7/8" x 800 x 100Hubungi kami
  Angker 7/8" x 900 x 100Hubungi kami
  Angker 7/8" x 1000 x 100Hubungi kami
  Angker 1" x 300 x 70Hubungi kami
  Angker 1" x 350 x 70Hubungi kami
  Angker 1" x 400 x 80Hubungi kami
  Angker 1" x 450 x 80Hubungi kami
  Angker 1" x 500 x 100Hubungi kami
  Angker 1" x 600 x 100Hubungi kami
  Angker 1" x 700 x 100Hubungi kami
  Angker 1" x 800 x 100Hubungi kami
  Angker 1" x 900 x 100Hubungi kami
  Angker 1" x 1000 x 100Hubungi kami

  DESKRIPSI ANCHOR BOLT

  FUNGSI ANCHOR BOLT